Parkirišča

Parkirišča v urbanih naseljih so postala pravo bogastvo. Zaradi povečenega števila vozil v stanovanjskih naseljih so stanovanjske skupnosti primorane uspostaviti parkirni red. Rešitve so individualne parkirne zapore za posamezna parkirna mesta, ki jih lahko zapiramo ročno ali pa z daljinskimi upravljalci. Večja parkirišča se ogradi z raznimi stebrički in ogradami na vhodu in izhodu pa se postavijo zapornice. Odpiranje se vrši preko daljinskih upravljalcev ali pa z brezkontaktnimi karticami. Z programsko opremo v nadzornem centru imamo vpogled nad prihodi in izhodi, lahko za vsakega posameznika določimo uporabniške pravice. Z dodatno opremo lahko na parkirišču vzpostavimo tudi pobiranje parkirnine. Na vhodu se postavi vhodni terminal za izdajo parkirnih listkov na izhodu pa terminal za čitanje parkirnih listkov. Abonenti lahko vstopajo z brezkontaktnimi karticami. Parkirnino se plačuje na avtomatski ali ročni blagajni.

Oprema parkirišč
Samostojna parkirna mesta
- ročne zapore
- uniparki
- potopni stebrički
- verižne zapore
Parkirišča

- zapornice

Sistemi za upravljanje parkirišč

- vhodni terminal

tiskalnik parkirnih listkov
čitalec kartic
-izhodni terminal
čitalec kartic
čitalec parkirnih listkov
-avtomatska ali ročna blagajna
-programska oprema za obračun
parkiranj in obdelavo podatkov
vstopov in izstopov

 

 

 
Klikni za povečavo
letak fotogalerija ::